Blog Ảnh

Blog Ảnh

Nơi chia sẻ các bộ ảnh độc đáo được chụp bằng các loại App chụp ảnh như Camera 360, Snow, VSCOcam, Foodie, Instagram,....Các bộ ảnh này xoay quanh những vấn đề đa dạng như ảnh món ăn, ảnh cưới, ảnh đường phố, ảnh chân dung,...